House of Math: Superhefter

front_superhefter_2400x500House of Math tilbyr privatundervisning i realfagene matematikk, fysikk, kjemi, biologi, naturfag, statistikk og økonomi, samt skreddersydd SAT-tutoring program, forberedende kurs i regneteknikk og spesialoppdrag som veiledning av oppgaver.

Høsten 2013 publiserte House of Math en serie med Superhefter, komprimerte teori- og forklaringshefter for alle mattefagene på videregående skole. Våren 2014 kom også Superhefte U ut, som komprimerer hele pensum for ungdomsskolen i en bok.

Lunde Reklamebyrå bisto House of Math med design og oppsett/layout på Superheftene.

2018-01-09T14:04:37+00:00